Giải Pháp Chiến Lược Quản lý Giá Cơ Sở Xăng Dầu Biến Động Trong Ngành Vận Tải

Giá cơ sở xăng dầu trong ngành vận tải có rất nhiều yếu tố rủi ro tiềm ẩn mang tính đặc thù như: địa chất, kỹ thuật, sản xuất, chính trị, thị trường, biến động giá xăng dầu…

Bên cạnh đó ngành vận tải cũng chịu tác động không nhỏ từ giá cơ sở xăng dầu biến động như: hệ thống quản lý, tài chính, thị trường, nhân lực kỹ thuật, công nghệ thông tin… Do vậy việc quản lý rủi ro được các doanh nghiệp vận tải đặc biệt quan tâm và đưa ra giải pháp phù hợp, cập nhật thường xuyên các thông tin để ứng phó kịp thời khi có rủi ro xảy ra.

Hãy cùng TNK tìm ra các chiến lược rủi ro chính và các giải pháp ứng phó trong ngành vận tải cũng như các kiến thức về xăng dầu, từ đó áp dụng các giải pháp trong hoạt động kinh doanh để duy trì sự tăng trưởng và phát triển.

Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay những yếu tố rủi ro ngày càng biến động phức tạp và khó lường trước. Đây cũng là kinh nghiệm hữu ích giúp nâng cao năng lực quản lý rủi ro của phần mềm xăng dầu.

Chiến lược quản lý giá cơ sở xăng dầu trong ngành vận tải

Chiến lược quản lý giá

Biến động giá cơ sở xăng dầu

Chi phí xăng dầu chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ quá trình hoạt động vận tải. Vậy nên khi giá xăng dầu biến động bất thường, tăng cao sẽ ăn mòn lợi nhuận doanh nghiệp vận tải. Biết là phụ thuộc vào giá xăng dầu thế giới nhưng doanh nghiệp vẫn mong giá xăng dầu ổn định, không bị thiếu hụt nguồn cung và cho phép phụ thu khi cần thiết.

Biến động giá cơ sở xăng dầu là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu và các doanh nghiệp. Tỷ lệ giá xăng dầu có thời điểm chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng rất cao lên tới 40 – 45% chi phí vận tải. Thông thường chi phí xăng dầu chỉ chiếm tỷ trọng cao nhất trong giá vận tải lên tới 35 – 40%.

Các nguyên nhân của biến động giá cơ sở xăng dầu rất đa dạng và phức tạp. Trong số những yếu tố quan trọng có thể kể đến như: Nguyên nhân biến động giá xăng dầu, tác động các yếu tố cung cầu, thị trường tài chính, địa chất, kỹ thuật, quản lý và chính trị.

Nguồn cung xăng dầu trong nước không đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, do khó khăn về nguồn tài chính làm cho nguồn cung xăng dầu trong nước bị suy giảm và gián đoạn.

Chi phí nhiên liệu biến động bất thường nhưng doanh nghiệp vận tải cũng không thể điều chỉnh giá xăng dầu bởi phải tính lại các yếu tố hình thành giá, nhiều đơn vị phải kê khai giá với Sở Giao thông vận tải hay phải điều chỉnh đồng hồ tính tiền, phải niêm yết lại giá mà cũng khó lòng đuổi kịp mức tăng của giá xăng dầu. Doanh nghiệp vận tải phải lên kế hoạch dự báo giá cơ sở xăng dầu trong một quy trình nhất định và dự tính chiếm bao nhiêu phần trăm trong giá thành, từ đó đưa ra các phương án giá xăng dầu phù hợp trong vòng 3 – 6 tháng.

Quản lý rủi ro giá cơ sở xăng dầu

Các doanh nghiệp phân tích và đánh giá lại rủi ro dựa trên mục tiêu, kế hoạch chiến lược, kỳ vọng của các bên liên quan, xu hướng kinh tế, điều kiện thị trường, chính trị và những yếu tố kinh tế xã hội, môi trường. Bộ phận quản lý rủi ro chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro, xác định chỉ số rủi ro chính, giám sát và báo cáo kết quả.

Một số rủi ro được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm quản lý và có giải pháp ứng phó: rủi ro chiến lược, rủi ro hoạt động, rủi ro tài chính, rủi ro tuân thủ.  Phát huy các giải pháp  hiệu quả tốt khi được quản lý, thực hiện, giám sát trong hệ thống quản lý rủi ro do doanh nghiệp vận tải thiết lập.

Quản lý họp định kỳ đánh giá, xác định và xem xét lại tầm nhìn, định hướng và chiến lược kinh doanh trong điều kiện kinh tế và nhiên liệu hiện tại. Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo các kịch bản khác nhau, trong đó đưa ra các giả định đối với số liệu tăng trưởng kinh tế và giá xăng dầu khác nhau cũng như với các kế hoạch điều hành trong điều kiện bất ổn. Ứng phó với bất ổn kinh tế thế giới, biến động giá cơ sở xăng dầu.

Các biện pháp ứng phó giá cơ sở xăng dầu

Thực hiện quản lý đầu tư chiến lược: Xây dựng kế hoạch đầu tư, phân tích đầu tư, thực hiện và kiểm tra giám sát. Thành lập quản lý chiến lược đầu tư, giảm thiểu rủi ro khi đầu tư vào các nguồn nhiên liệu mới, mở rộng hoạt động kinh doanh.

Xem xét lại hoạt động kinh doanh hiện tại và xác định hướng kinh doanh trong tương lai. Đưa ra phân tích và dự báo quản lý xăng dầu, chủ động trong công tác truyền thông đại chúng.

Đề cao việc quản lý giá xăng dầu, tính phương án tối ưu để hoàn thành dự án trong thời gian tối thiểu: khả năng tăng tốc của nhà cung cấp, giám sát chặt chẽ việc mua nhiên liệu, chuẩn bị các biện pháp giảm nhẹ tác động của môi trường, theo dõi liên tục các quy định mới và phân tích các tác động đến việc thực hiện dự án, xây dựng kế hoạch nhân sự, chuẩn bị kế hoạch dự phòng và các biện pháp để giảm thiểu tác động có thể làm chậm hoàn thành dự án. Ứng phó với các rủi ro từ chậm tiến độ với nhiều lý do khác nhau.

Duy trì bảo hiểm đặt ra các quy định và nguyên tắc chi phối các hoạt động kiểm tra, bảo trì, thử nghiệm, lập kế hoạch ứng phó khủng hoảng. Thường xuyên tiến hành diễn tập sự cố. Giảm thiểu khả năng xảy ra, giảm thiểu tác động khi xảy ra sự cố.

Các báo cáo từ các bộ phận tác nghiệp, từ các chi nhánh được tích hợp vào cơ sở dữ liệu của hệ thống trực tuyến ở cấp Ban lãnh đạo và doanh nghiệp. Thực hiện chương trình đào tạo và phát triển về sức khỏe, an toàn, môi trường cho nhân viên, khuyến khích tham gia đào tạo… Giảm thiểu tai nạn, ô nhiễm môi trường.

Giải pháp quản lý giá cơ sở xăng dầu giúp doanh nghiệp vận tải giảm chi phí vận chuyển khôi phục sản xuất kinh doanh

Giải pháp quản lý giá

Giá xăng dầu trong nước phụ thuộc vào giá xăng dầu thế giới, giá cơ sở xăng dầu tăng theo giá xăng dầu thế giới. Tuy nhiên, dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu hiện không còn nhiều, chỉ còn có thể dùng công cụ thuế, theo đó nên giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường.

Ngoài nhân tố giá cơ sở xăng dầu tăng cao, còn có nhiều nguyên nhân khác tác động làm cho giá cước vận chuyển tăng, các khoản phụ phí đi kèm, như phí cầu đường, các chi phí dịch vụ cảng biển, phí lưu kho bãi, lưu container, phí nâng hạ container, phí điều hành bến bãi, phí vệ sinh container,… Do đó để giảm chi phí vận chuyển, các doanh nghiệp vận tải cần áp dụng các giải pháp sau đây:

Các doanh nghiệp vận tải nên tham gia vào các hiệp hội ngành hàng và chủ hàng để có cước phí vận chuyển thấp nhất nhờ tạo lợi thế đàm phán với các hãng vận chuyển. Các hãng vận chuyển thường có ưu thế đàm phán hơn so với các chủ hàng, chính vì thế mà các hãng đơn phương áp dụng các phụ phí hoặc áp dụng giá cao cho các dịch vụ cung cấp. Việc tham gia hiệp hội ngành hàng sẽ giúp doanh nghiệp tránh tình trạng bị các hãng vận chuyển đơn phương áp đặt các điều kiện không có lợi cho doanh nghiệp vận tải.

Doanh nghiệp vận tải nên sử dụng tối đa tiện ích của công nghệ thông tin, tăng cường năng lực liên kết với các đối tác, nhờ đó doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ vận tải có thể đàm phán trực tiếp với nhau. Cần tạo thành chuỗi liên kết thông qua các giao diện điện tử được xây dựng riêng, ở đó các doanh nghiệp vận tải và chủ hàng có thể giao dịch hợp đồng trực tiếp với nhau.

Ngoài ra, việc ứng dụng phần mềm quản lý xăng dầu miễn phí sẽ giúp giảm được những chi phí cho việc đi tìm kiếm đối tác và chi phí về nhân sự, giúp các doanh nghiệp vận tải giảm chi phí vận chuyển.

Khi doanh nghiệp tham gia các sàn giao dịch vận tải cũng giúp giảm chi phí vận chuyển. Giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến giúp các doanh nghiệp quản lý, điều hành mọi hoạt động kinh doanh vận tải với nhiều lợi ích như liên kết mạng lưới vận tải, giảm đầu tư cho thiết bị máy móc, giảm chi phí cho nhân lực điều hành vận tải, nâng cao hiệu suất vận tải, đơn giản hóa thủ tục, giảm bớt giấy tờ,… Các doanh nghiệp cần nghiên cứu để tham gia và tận dụng lợi ích tiên tiến của phần mềm xăng dầu.

Doanh nghiệp cũng nên triển khai thực hiện một số giải pháp như tận dụng, tiết kiệm nguyên vật liệu ở mức tối đa nhằm có thể giảm bớt một phần chi phí, năng cao quản lý, kinh doanh chặt chẽ, hạn chế thất thoát, giá thành biến động ít, có thể đàm phán với đơn vị vận chuyển (xe thuê ngoài) để không tăng cước vận chuyển quá cao, tìm kiếm thêm nhiều nhà cung cấp khác để có giá xăng dầu tốt, đầu tư cải tiến phần mềm xăng dầu để cải thiện môi trường làm việc, tăng năng suất, hạn chế chi phí đội giá xăng dầu cao.

Kết Luận

Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá cơ sở xăng dầu, các phương pháp phân tích kỹ thuật vào việc phân tích các biểu đồ, mẫu giá, tỷ lệ xăng dầu để dự đoán tương lai, trong khi phân tích cơ bản sẽ tập trung vào việc đánh giá các yếu tố cơ bản như cung và cầu, sản xuất, tiêu thụ và các yếu tố địa phương và quốc tế. Phân tích có thể cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về giá cơ sở xăng dầu giúp doanh nghiệp vận tải có quyết định đúng đắn và hiệu quả hơn trong việc quản lý và định hình chính sách liên quan đến nhiên liệu.

Sự quan trọng của việc hiểu cơ chế tính giá cơ sở xăng dầu trong quản lý rủi ro. Bất kỳ sự biến động nào về giá xăng dầu trong hoạt động điều hành cung ứng xăng dầu, doanh nghiệp vận tải vẫn phải cân nhắc các phương án điều chỉnh giá xăng dầu hoặc quỹ bình ổn giá xăng dầu…

Hãy cùng TNK tham khảo bản demo phần mềm xăng dầu để có thể đánh giá được tỷ lệ xăng dầu và cơ sở giá xăng dầu.

Công Ty TNHH Giải Pháp và Công Nghệ TNK 

Địa chỉ  : 137 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM

Hotline  : 0978 700 220

Email    : hotro@tnk.com.vn

Website : pmxd.com.vn

Câu hỏi thường gặp
Phần mềm xăng dầu có tính năng cảnh báo nhiên liệu không?
Phần mềm xăng dầu có tính năng cảnh báo nhiên liệu khi có tình trạng tiêu hao bất thường
Phần mềm xăng dầu có dễ sử dụng và triển khai không?
Phần mềm rất dễ sử dụng và triển khai?
Phần mềm có kết nối được API định vị không?
Phần mềm kết nối được với API của các định vị, có thể xem hành trình di chuyển ngay trên phần mềm
Đánh giá bài viết
0/5 - (0 bình chọn)
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *