banner gia xang dau

Giá xăng dầu
hôm nay

Khu vực giao hàng
Mặt hàng
Thời điểm
Giá chúng tôi có thể bán
(Đã bao gồm vận chuyển)
Vùng 1
Ngày Mặt hàng Xăng RON 95-V Xăng RON 95-III Xăng E5 RON 92-II Dầu DO 0,001S-V Dầu DO 0,005S-II Dầu hỏa 2 – K
20/11/2024 Giá hiện tại
Giá quá khứ
Tỷ lệ thay đổi
Vùng 2
Ngày Mặt hàng Xăng RON 95-V Xăng RON 95-III Xăng E5 RON 92-II Dầu DO 0,001S-V Dầu DO 0,005S-II Dầu hỏa 2 – K
20/11/2024 Giá hiện tại
Giá quá khứ
Tỷ lệ thay đổi