Mục đích

 • Chính Sách Hỗ Trợ Khách Hàng này (sau đây gọi tắt là “Chính Sách”) mô tả cam kết của TNK (Tên Công Ty của bạn) đối với việc hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết duy trì một mức cao nhất về hỗ trợ và đảm bảo rằng mọi sự quan tâm và phản hồi của khách hàng được đối xử một cách nghiêm túc và có trách nhiệm.

Phạm vi áp dụng

 • Chính Sách này áp dụng cho tất cả khách hàng của TNK, bao gồm cả cá nhân và tổ chức, sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi.

Liên Hệ Hỗ Trợ

 • Kênh liên hệ: Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau
  Email: lienhe@tnk.com.vn
  Hotline: (028) 3961 6079
  Liên hệ qua chức năng chat trực tuyến trên website
 • Giờ làm việc: Thời gian làm việc của bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng của chúng tôi là từ 8:00-17:00, từ Thứ 2 đến Thứ 6 và 8:00am – 12:00 thứ 7 hàng tuần.

Dịch Vụ Hỗ Trợ

 • Trợ giúp kỹ thuật: Dịch vụ này hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết sự cố kỹ thuật, tư vấn về tích hợp hệ thống, và giải đáp các câu hỏi về sản phẩm.
 • Tư vấn sử dụng: Khách hàng có nhu cầu sẽ được chúng tôi cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu hỗ trợ trực tuyến để giúp bạn hiểu rõ về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Tài liệu này bao gồm hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng cơ bản, và các tài liệu hỗ trợ nâng cao.

Quyền và Trách Nhiệm

 • Quyền Của Khách Hàng

  • Yêu cầu hỗ trợ khi gặp sự cố hoặc có câu hỏi về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  • Nhận được thông tin rõ ràng và chi tiết về các dịch vụ hỗ trợ.
  • Gửi phản hồi và góp ý về chất lượng dịch vụ hỗ trợ.
 • Trách Nhiệm Của Chúng Tôi

  • Giải quyết mọi yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp và công bằng.
  • Bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu.
  • Liên tục cải thiện dịch vụ hỗ trợ dựa trên phản hồi và góp ý từ khách hàng.

Quyền và Trách Nhiệm

 • Các nội dung trong chính sách sẽ được cập nhật và đổi mới theo thời gian để đảm bảo tính phù hợp và phục vụ khách hàng được tốt nhất. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trước cho khách hàng thông qua trang web của chúng tôi và qua email (nếu có).